Pozvánka na Valnou hromadu

23.10.2017

     MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO

________________________________________________________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

NA VALNOU HROMADU MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO, která se koná dne

09.11.2017  od 15.00 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE JUPITER CLUB VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

 

PROGRAM:

 

1)         Zahájení

Uvítání přítomných zástupců členských obcí a hostů

  

2)         Ověření usnášeníschopnosti VH, schválení programu VH, volba ověřovatelů zápisu

 

3)         K problematice pověřence na ochranu osobních údajů

 - seznámení s problematikou - Ing .J. Švec

 

Přijetí dodatku ke Stanovám MR VMB

 

Návrh znění dodatku obdrží obce před jednáním VH jako pracovní materiál

 

 4)                    Informace k povinnému zveřejňování majetku starosty/ místostarosty, event. dalšími osobami

 

- Ing.Marek Švaříček

 

5)         Schválení návrhu rozpočtu  na rok 2018

  

6)         Zabezpečování a financování služeb obcemi - výzva pro obce a mikroregiony

 

7)         Schválení vstupu mikroregionu do projektu MAP II jako finančního partnera

Podrobnosti o projektu obdrží obce jako pracovní materiál před jednáním VH

 

8)         Zpráva o činnosti Mikroregionu za rok 2017

 

Zprávu o činnosti MR za  r.2017 obdrží členské obce jako pracovní materiál před jednáním VH.

  

9)         Zpráva kontrolního výboru za rok 2017

       

 

 10) K pracovně-právní problematice a problematice požární ochrany v obcích

 

11) Diskuze

 

12) Usnesení, závěr

 

13) Seznámení s projektem společného nakládání s odpady v Kraji Vysočina- -studie překládacích stanic odpadů

Energetická agentura  Vysočiny, p. Ing. Zbyněk Bouda

 

 

 

 

 

 

 

Josef Komínek

předseda MR.

 

 

 


 

Kalendář akcí

Aktuality

Vánoční trhy ve Vídni Vánoční trhy ve Vídni

4.12.2019

Obec Vídeň Vás srdečně zve na Vídeňské vánoční trhy.

Zobrazit všechny aktuality...

Zasílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z obce do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)

Anketa

předchozí ankety

Obce mikroregionu

Další odkazy


 

podpořil Kraj Vysočina


 
DE EN