www.mikroregionvmb.cz - Obec Vídeň
Přeskočit navigaci

Deutsch                       English

Obec Vídeň
Vídeň
Základní údaje
Počet obyvatel                       380                  nadm. výška               510 m.n.m.
GPS       49o 23´44“ N  16o 01´54“ E             katastr. území 784 ha
5 km S od Velkého Meziříčí.

Historie obce
První písemná zmínka o obci je z roku 1370. Již před tímto datem však byla obec součástí mostiš?ského panství. V roce 1390 byla větší část obce spojena s Meziříčím. Vídeň měla svého rychtáře od 15. stol. V roce 1595 je na svobodném dvoře ještě uváděn vladyka Šimon Vídeňský a v roce 1649 se tu objevuje již rychtář Ambrož Skalka. Roku 1679 je rychtářem Kašpar Frym a v roce 1695 Jakub Ambrož. Tento rod se držel na rychtě až do jejího zániku v 50. letech 20. stol.
Škola byla v obci od roku 1804 do roku 1987. Tehdy byla zrušena a žáci chodí nyní do školy v Borech.
S názvem obce se v průběhu času setkáváme v různých podobách (Wyeden, Wyenn, Vieden). Snad pochází od slova viděti.
V roce 1895 byl založen sbor dobrovolných hasičů. Sbor vlastnil ruční (koňskou) stříkačku, kterou vlastní dodnes. Druhou, motorovou stříkačku koupila obec v roce 1943.
Památky a přírodní zajímavosti obce
Kaple sv. Rodinys věžičkou v průčelí je z roku 1841 a tvoří dominantou obce. Stojí u ní nádherný litinový kříž z roku 1880 a dvě chráněné lípy. Těch je ovšem v obci více.
Železný kříž – lze spatřit i u silnice do Borů. Má novogotický podstavec a byl odlit v roce 1857.
Kamenný kříž – z r. 1886 stojí u silnice do Dobré Vody. U silnice k Mostištím stojí
"Matejova" kaplička – z roku 1800. stojí u silnice k Mostištím, má žulový portál a obrázek Panny Marie.
Památník padlým – v obou světových válkách, ve středu obce, poblíž křižovatky v upravené zelené ploše.
Kámen věnovaný Antonínu Švehlovi – stojí opřený na návsi pod lípou, z roku 1934.
Nedomův mlýn – pod hrází přehrady Mostiště. První zmínka je známá z roku 1673. V roce 1878 mlýn vyhořel. Mlýn koupil Jan Svoboda a v roce 1880 jej znovu vystavěl a modernizoval. Od roku 1945 do roku 1953 byl zastaven. V roce 1991 byl mlýn navrácen novým majitelům rodině Nedomových. Došlo k přestavbě na moderní mlýn a od roku 1992 byl znovu zprovozněn. Před zatopením řeky byly u obce tři mlýny. Zbývající horní dva mlýny byly zbořeny a zatopeny vodou.
Ambrožův dub – dub letní roste na západním okraji Vídně asi 200 m od křižovatky silnic v obci. Obvod kmene 430 cm, výška 18 m, stáří 250 let.
Památná lípa – uprostřed návsi, patří svým obvodem kmene 4,10 m mezi nejsilnější stromy v obci. Její stáří se odhaduje na 250 let.
Ambrožova alej – 37 dubů, místně zvaná také „U dubů“. Byla vysázena asi před 200 lety příslušníky rodu Ambrožů, především za účelem zadržování vody a tím omezení splachů  (erozi) orné půdy v době prudkých deš?ů.
Rodáci:
Ludvík Ambrož (1856 – 1940) – dlouholetý starosta obce, zasloužil se o založení Hasičského sboru v obci a o pořízení nové stříkačky. Býval také předsedou školní rady.
Karel Dvořák (1949) V roce 1970 nastoupil do první fotbalové ligy a to do „Dukly Praha“.V roce 1977 přestoupil do mužstva 1.ligy „Zbrojovka Brno“ a roku 1981 v reprezentaci a fotbalu skončil. Získal titul „Mistra sportu“.
František Kafka (1853 – 1935) dlouholetý starosta obce, kdy ještě k Vídni patřily Martinice a Mostiště.Byl velkým milovníkem koní, které choval.
Jan Kučera (1836 – 1895) zasloužil se o založení Hasičského sboru v obci.
Josef Kučera (1808 – 1868), hostinský, v roce 1848 zvolen poslancem za zdejší kraj, žil ve Vídni v Rakousku, v roce 1841 věnoval velký peněžitý obnos na stavbu kaple.

Zajímavosti
V části katastru obce byla v letech 1957-1961 vybudována vodní nádrž Mostiště. Sypaná hráz o délce 340 m a výšce 42 m vytváří vodní nádrž o délce 5,4 km, ploše 93 ha a max. objemu vody 12 mil. m3. Slouží jako zdroj pitné vody. Zákaz koupání a přístupu k nádrži do 1. pásma hygienické ochrany.
Kafkův kamenolom – otevřen roku 1930. Kámen se zde drtil na štěrk. Těžilo se s menšími přestávkami až do roku 1957. Poté byl lom využíván spíše místními občany pro individuální těžbu kamene. V 80tých letech zde vznikla černá skládka, v roce 1994 bylo vše zahrnuto a uklizeno a lom definitivně uzavřen.
Bývalý rulový lom na SZ okraji obce, při těžbě se nacházela modrá zrna cordieritu a velké krystaly černých turmalínů. V okolí na polích severních směrů jsou turmalíny, křiš?ály, záhnědy, východním směrem krystaly křiš?álu s vrostlými stébly turmalínu skorylu.

Okolí obce
Obec leží na rozvodí dvou malých potůčků, které oba ústí do řeky Oslavy. Jedinou vodní plochou v obci je návesní rybník, napájený srážkovou vodou. Krajina kolem Vídně je poměrně málo zalesněná. Terén je mírně členitý s rozptýlenou zelení a několika většími remízky. Na SZ je vybudována v zatopeném údolí Oslavy přehrada Mostiště. SV směrem nad silnicí k Dobré Vodě se kolem potoka Mastník rozkládá přírodní památka Dobrá Voda – mokřadní louky s vlhkomilným rostlinstvem, roste zde např. prstnatec májový či vachta trojlistá.

Sportovní možnosti
Lyžování – běžky, hřiště, dětské hřiště, pěší turistika, cykloturistika

Tradiční akce
Sousedský bál, Poslední leč, Masopustní průvod, Pochod s lávkou, Setkání rodáků, důchodců, matek, Dětský karneval, Fotbalový turnaj, velikonoční a vánoční výstavy

Služby
Smíšené zboží, MŠ, hasičská zbrojnice, veřejný internet, nemocnice 2 km

Kontakt
Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí, tel.: 566 535 333, 724 189 747, , http://mesta.obce.cz/viden