www.mikroregionvmb.cz - Obec Ruda
Přeskočit navigaci

Deutsch                       English

Obec Ruda
Ruda
Základní údaje
Počet obyvatel                         371                nadm. výška               565 m.n.m.
GPS       49°19'38" N  16°07'36" E                katastr. území 1304 ha
9 km V od Velkého Meziříčí.

Historie
Název obce (dříve Hruda) se odvozuje od dolování železné rudy v minulosti. Strusky se nacházejí hojně v okolí a svědčí o zpracování rudy přímo v obci. První zmínka o obci „Hruda“ se objevuje roku r. 1353, kdy byla součástí tasovského panství. Prvním známým majitelem byl Vznata z Tasova. Majitelé se často střídali, za Pernštejnů patřila celá ves k Velkému Meziříčí, definitivně pak od roku 1552, kdy Rudu koupil Zikmund Heldt. Ves byla v roce 1601 pustá, brzy však došlo k její obnově. Roku 1642 tábořili u Rudy pět dnů Švédové, kteří zničili sousední ves Křeptov. Rudolf hrabě Kounic pak na jejím místě zbudoval Křeptovský dvůr, který nyní náleží k obci.
V roce 1626 se stal obětí čarodějnických procesů pastýř Matěj z Rudy a jeho manželka Estera.
Obecní peče? z roku 1766 měla ve znaku sv. Jiljí.

Památky a přírodní zajímavosti
Kostel sv. Jiljí – pochází z r. 1795 a má klenutý presbytář. Původní oltářní obraz sv. Jiljí namaloval meziříčský rodák, prof. Josef Škoda. Dnes je na oltáři dřevořezba Poslední večeře Páně od brněnského umělce Kotrby, který je autorem i dalších dvou dřevořezeb. Barevné vitráže českých světců (navíc Panna Marie a sv. Petr a Pavel) pocházejí z let 1929 – 1967. Kostel stojí na nejvyšším bodě vesnice, díky osvětlení je dobře viditelný i v noci.
Pomník padlým – stojí před kostelem v malém parčíku.
Kamenný kříž (1868) a hasičská zbrojnice stojí opodál.
Tři památné kameny s křížem. První, u plotu zahrady č. p. 15, má připomínat utopení ševcovského učedníka ve studni. Druhý kámen před č. p. 55 stojí na místě hrobu tří francouzských vojáků, kteří tu utonuli v rybníčku. Patrný je letopočet 1812. Poslední kámen u hlavní silnice byl zhotoven na pamě? úmrtí Petra Dostála (Bostoka?), který roku 1852 zahynul jako svatebčan pod převráceným vozem.
Trojhranná boží muka – stojí nedaleko hřbitova.
Kaplička s obrazem sv. Jana Nepomuckého, nachází se v horní části obce u silnice.
Vysoký kamenný kříž – u silnice k Velké Bíteši.

Významní rodáci:
Miroslav Příhoda (1912), učitel hudby a hudební skladatel písní, mší a sborů (např. V zemi české). Je autorem opery "Věno" (1956).
Msgr. Ludvík Horký (1913), od r. 1972 kapitulní vikář brněnský.
ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček (1931), profesor církevního práva na Theologické fakultě UK v Praze.
Anežka Šulová, autorka povídky "Když se předl len" (1942), zabývala se folklórem Horácka a žila v Rudě.
P. Alois Pekárek (1915 – 1999), spisovatel.  V Rudě byl farářem od roku 1960. Až po roce 1989 mohly být knižně vydávány cykly jeho oblíbených homilií pod názvy "Hořící srdce" a "Příležitostné promluvy".
František Křehlík tvoří v Rudě, publikuje vlastivědné články ve Velkomeziříčsku.

Zajímavosti
Od roku 1873 probíhala v obci výroba nitěných knoflíků. V té době zde byla i koželužna a později lihovar. Hasičský sbor vznikl v roce 1895. Malcova hospoda (nejstarší budova v obci, č.p. 1) a blízká Steinmetzova chata byly ke konci války místem schůzek štábu odbojové skupiny R 3.

Okolí obce
Okolní kopce mají nadmořskou výšku mezi 550 - 600 m n.m., stoupají směrem k severu, odkud je také krásný výhled do krajiny. Severně od obce se ve vzdálenosti cca 1 km nachází 3 rybníky: Janůvek s možností koupání, Puštěnec a Rudský rybník. Na jih od obce je kopec Bačátka (582m) a přilehlý les. Nabízí se zde  procházka pěkným údolím kolem potoku Polomina až do Tasova. Na západ od obce vede polní cesta až do nedalekého Jabloňova, kde se lze napojit na modrou turistickou značku.  

Sportovní možnosti

Lyžování – běžky, pěší turistika, cykloturistika, koupání. Pro míčové hry lze využít místního fotbalového hřiště, kde je také dětské hřiště s houpačkami a skluzavkou.

Tradiční akce
Masopust, stavění máje, Dětský den, akce Lávka – ježdění přes rybník na kole po prkně, pivní výcvikový tábor, pou? sv. Jiljí (září)

Služby a vybavení
V obci je obchod se smíšeným zbožím, hostinec U Malců, ubytování Bačátka (typu ubytovna) pro cca. 11 osob , ubytování Petrucha, dále ZŠ, zdravotní středisko, pila, kulturní dům kde je také sídlo obecního úřadu a knihovna.

Kontakt
Obec Ruda , Ruda 32, 59401 Velké Meziříčí, tel: 566 536 207, 776 873 654, , , http://obecruda.unas.cz