Pozvánka na Valnou hromadu

23.10.2017

     MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO

________________________________________________________________________________________________________________

 

POZVÁNKA

 

NA VALNOU HROMADU MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO - BÍTEŠSKO, která se koná dne

09.11.2017  od 15.00 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE JUPITER CLUB VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

 

PROGRAM:

 

1)         Zahájení

Uvítání přítomných zástupců členských obcí a hostů

  

2)         Ověření usnášeníschopnosti VH, schválení programu VH, volba ověřovatelů zápisu

 

3)         K problematice pověřence na ochranu osobních údajů

 - seznámení s problematikou - Ing .J. Švec

 

Přijetí dodatku ke Stanovám MR VMB

 

Návrh znění dodatku obdrží obce před jednáním VH jako pracovní materiál

 

 4)                    Informace k povinnému zveřejňování majetku starosty/ místostarosty, event. dalšími osobami

 

- Ing.Marek Švaříček

 

5)         Schválení návrhu rozpočtu  na rok 2018

  

6)         Zabezpečování a financování služeb obcemi - výzva pro obce a mikroregiony

 

7)         Schválení vstupu mikroregionu do projektu MAP II jako finančního partnera

Podrobnosti o projektu obdrží obce jako pracovní materiál před jednáním VH

 

8)         Zpráva o činnosti Mikroregionu za rok 2017

 

Zprávu o činnosti MR za  r.2017 obdrží členské obce jako pracovní materiál před jednáním VH.

  

9)         Zpráva kontrolního výboru za rok 2017

       

 

 10) K pracovně-právní problematice a problematice požární ochrany v obcích

 

11) Diskuze

 

12) Usnesení, závěr

 

13) Seznámení s projektem společného nakládání s odpady v Kraji Vysočina- -studie překládacích stanic odpadů

Energetická agentura  Vysočiny, p. Ing. Zbyněk Bouda

 

 

 

 

 

 

 

Josef Komínek

předseda MR.

 

 

 


 

Kalendář akcí

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality...

Zasílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z obce do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)

Anketa

předchozí ankety

Obce mikroregionu

Další odkazy


 

turistický portál


 

podpořil Kraj Vysočina


 
DE EN